1 Begin 2 Voltooid

 

 

Aanmeldformulier

Persoonsgegevens leerling

Een kopie van het id-bewijs toevoegen aan dit formulier
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
(indien van toepassing)

Schoolgegevens

(indien in het buitenland gewoond)
(indien in het buitenland gewoond)
(indien in het buitenland gewoond)
Zorg
Zo ja, graag kopie toevoegen aan dit formulier
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Zo ja, graag kopie toevoegen aan dit formulier
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Zo ja, graag kopie toevoegen aan dit formulier
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg pdf.
Bij aanmelding voor leerjaar 3 of 4 mavo en 4 havo of vwo en hoger

Profielkeuze *1

Extra informatie

Wij zullen onze uiterste beste doen om uw wens te realiseren, wij kunnen echter geen garantie geven.

Privacy statement

Met behulp van het hierna door u te ondertekenen aanmeldingsformulier verzamelen wij ten behoeve van de leerlingenadministratie informatie van alle leerlingen die zich willen inschrijven bij onze school.
Het verzamelen van gegevens over leerlingen valt onder de privacywetgeving, die bedoeld is om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en dat misbruik ervan wordt tegengegaan.
De verstrekte informatie over leerlingen en ouders/verzorgers wordt alleen voor de legitieme doelen van de school gebruikt.
Het verstrekken van gegevens aan derden geschiedt altijd op basis van een wettelijke grondslag.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van onze school zoals gepubliceerd op onze website (www.schoter.nl).  

Ondergetekende verklaart tevens door middel van ondertekening van dit formulier akkoord te zijn met:

  • De missie en de visie van de school en de schoolregels;
  • Het feit dat Het Schoter een rookvrije en alcoholvrije school is;
  • Het betalen van de schoolkosten;
  • Het beschikbaar stellen of aanschaffen van een device voor zoon of dochter;
  • Het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst voor het gebruik van boeken en leermiddelen.
  • Het ondertekenen van toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal/het invullen van de toestemmings-module in Magister